Help

DNAFORM Search Engine

Clone: I1C0009N21

Plate Set: FUVector: pFLCIII CloneGene
Plate:20
Row:C
Column:20
Institution:RIKEN
Collection:FANTOM
5' linker:1st-BS
3' linker:2nd-NX/X
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:AK145520
Parent:NA
Stop codon:NA
Strain:C57BL/6J
Host:DH10B
Entrez:17219
Symbol:Mcm6
MGI:1298227
Ensembl:ENSMUSG00000026355
NCBI definitionminichromosome maintenance deficient 6 (MIS5 homolog, S. pombe) (S. cerevisiae) Gene [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1298227]
Sequencegaacctgcgg ccgggctatc tgcagctgcg gactctcctc cgcggtggtc ttccc
tcagc agcgcgtact ctcggcgccg ccatggacct cgcagcggcc gcggagcccg
gcgccggaag ccagcacccg gaggtgcgcg acgaggtggc cgagaaatgc caga
agctgt tcctagactt cctggaagag ttccagggta gtgatggaga aattaaata
c ttgcagtttg cagaggagct aattcgtcct gagagaaaca cgctggttgt gag
ttttgca gacctggaac aatttaacca acaactttct accaccattc aggaagag
tt ctatagagtc tacccttacc tgtgtcgagc cttgaagacc tttgtcaaag ac
cgaaagga gatccctttt gctaaggatt tttatgttgc attccaagac ctaccta
cta gacacaagat tcgtgagctc acttcatcca ggattgggct gctcacccga a
tcagtggcc aggtggtgcg cactcaccca gttcaccctg agcttgtgag tggaac
tttc ctgtgccttg actgtcaaac agtgattaag gacgtagagc agcagttcaa
atacacacag ccgaatatct gccgaaatcc agtgtgtgcc aacaggaaga ggttc
cttct agacactaat aaatcaagat ttgttgattt tcaaaaggtt cgcattcaag
agactcaagc ggaacttccc cggggaagta ttccccggag tttagaggtt atcc
tgagag ctgaagctgt ggagtcagcc caagctggtg acagatgtga tttcacagg
g gcactgattg ttgtgcctga tgtctccaag cttagcacac caggagcacg tgc
agagact aactcccgag tcagtggagc tgatgggtat gagacagaag gcattcga
gg gctccgggcc cttggtgtca gagatctgtc atacaggctg gtcttccttg cc
tgccatgt tgcaccaacc aacccaaggt ttggagggaa agaactcaga gatgagg
aac agaccgctga gagcattaag aaccaaatga cggtgaagga atgggaaaag g
tgtttgaaa tgagtcagga caaaaacctg taccacaatc tctgcacgag cctctt
ccct actatacatg gcaatgatga agtaaaacgc ggtgtcttac tgatgttgtt
cggtggtgtt cctaagacaa caggggaagg aacctctctt cgtggggata taaat
gtttg cattgttggt gatccaagta cagctaagag ccaatttctc aagcacgtgg
acgagttcag tcccagagct gtctatacca gtggcaaagc ctccagcgct gccg
gcttaa cagcagctgt ggtgagagat gaagaatctc acgaatttgt cattgaggc
t ggagcgttga tgctggctga taatggtgtc tgttgtattg atgaatttga taa
gatggac atgcgggacc aagttgctat tcacgaagct atggagcagc agaccatc
tc tatcacgaaa gcaggagtga aggcaactct gaatgccagg acatccattt ta
gctgcagc aaaccctgtc agcggacact atgacagatc aaaatctttg aaacaga
aca tcaatctgtc agcgcccatc atgtcccgct ttgatctctt cttcattctg g
tggatgaat gcaatgaggt gacagattat gctattgcca ggcgcatagt agactt
gcat tcaagaattg aagaatcgat cgatcgagtt tattcccttg atgatataag
aaggtacctt ctctttgccc gacagtttaa acccaagatt tccaaagagt cagaa
gactt cattgtggag cagtacaaac gtctccgcca gagggatggc tctggggtca
ccaagtcctc gtggagaatc accgtgcgac agcttgagag catgatccga ctct
cagaat caatggcccg catgcactgc tgtgacgagg ttcagcctaa acatgtgaa
g gaagcttttc gattactgaa taaatcaatc atccgtgtag agacgcctga tgt
caatcta gatcaagagg aagagatcca gatggagacg gatgagggac aaggaggc
gt caatggtcat gccgacagcc ctgcccctgt gaataggttc aacggctcca gt
gaagatgc cagccaggag actgtttcca agccctccct gaggctgggc tttgctg
aat actgccgaat ctcgaacctc atcgtgctcc acctcaggaa aatggaagaa g
aggaggacg agtcggcact aaagagaagc gagcttgtca actggtacct gaagga
aatc gaatcagaga tagactctga agaagagctc ataaataaaa agacgatcat
tgagaaggtt gttcatcgtc tcacacacta cgtaagtgtc cactgcctgg gctcc
agggc actgtgaggg agtgcctcta tctgcaggct ttctgatgaa tcattgggga
gcggtcataa ttgtagttga ggaaaattaa ccgaaaggga aggacttttc ctaa
aataag cagaatttag gtaaaagttg agcaggcagc atttgggtct tacttctgg
g tgggcttttt gtggtgtctt tatttagcta tactggtatt gagccctgag ttt
gtatgtg ctgggcagac atgcctctgt gctgaattct aggctcctgt ttgggtgc
tt tctaactttc tgttttcacc ctgctcggct tcattcatac ctggctatgt aa
ttctcaac cggaccacta gcagtacctg atcctcggcc ccactcccac ccccagt
cca atgatcaggt tttttttaaa aattcttttc tattttgttt ggtaagagtt g
cttaggggc tggaagagaa gaggacagat ggtgtgttct acatttattt ttactt
gttc agagaaaaaa ttcccagatg aattgtgttt agatattttg tgtttgttta
tttagacatt gtgtctcact gtgaagccca cactggccta gagttcaagg tcttt
gtgcc tcagccgcct gggtgctggt attctaggat gtataccacc attgtgggct
tggacctgtt cccagttctg agagactggg tatgagccct tcgtaataaa tgag
tgaaag ctgcagagag ttcagtggtt atgagcactc aaggtaaatt ctcagcacc
c acgtcagtgg ctaaaaccta cctacaactc ttcagagtaa ttaaaaagaa gta
gaagtag gacctagctg acatggtgac acgcacttaa atcctagtgc tcaagtga
gg gcaggagagc tacaagtttc aggctggtct aggtctagca gcatagactg cc
tcaaaagg tgggaggagg gactcgtaaa aaggggccaa taggcagtga ttaaaaa
ttg acagatttta gatattagaa atttttacac aatcttaaag ttcaagcaca g
ctgttttga agttatactg acaagcattt gataaaatgt gtaggatacc tggggc
tgat cttccatagg tcctgagttc agcagccaca tgatggctca caaccatcct
gaatgggatc ccatgccctc ttttggatgt ctcttcttca gacagtgtgc tcatg
tacat gaaataaaat aagtcttttt aaaaaaaaaa atcacaatac ctgctaggtt
tcttcgtttt tcaaggcagt tatacctgaa gggtagcatc ctagtaagag gggt
tgagca gagcactgat aatggttgaa ggtaaggttc tgtccagggc cttatcgag
a ggaaacagga aagtgtaagt atcggacatt tggaagcgtc cgtggttctg gac
tgaggac aaactgtgct ccacaggatc acgttctgat tgagctcacc caggctgg
gc tgaaaggctc cagtgaagga agcgagagct atgaggaaga cccctacctg gt
agtcaacc ctaactactt gcttgaagat tgaggtattg aaggtaactt gatggcc
agg gacctgtgct gtcctaccct tagcccggac cctgcacggc actgagagac a
gtgtctgga gcaatgcttg aggaggattt cagaagtgat ggctgagttc atggct
ctgt gaatttcata ctgggacagg cttgggcact ctgtcaatag gcttcttgta
ctattgaagt tggaaccaaa tcatgtagtt tctataagac atttcttcat gtata
ggaaa agcctgctgc atttgtcata catgtgtctg tggaaattgc tttcttctgt
tcccagccac tgcttttacc catgaaaata aaacaacttg ttctgc
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.