Help

DNAFORM Search Engine

Clone: E330023G08

Plate Set: PXVector: pFLCI CloneGene
Plate:997
Row:D
Column:10
Institution:RIKEN
Collection:FANTOM
5' linker:1st-BS
3' linker:2nd-NX/X
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:AK054415
Parent:NA
Stop codon:NA
Strain:C57BL/6J
Host:DH10B
Entrez:18705
Symbol:Pik3c2g
MGI:1203730
Ensembl:ENSMUSG00000030228
NCBI definitionphosphatidylinositol 3-kinase, C2 domain containing, gamma polypeptide Gene [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1203730]
Sequencegactttgaag acaagtctct ggcccggctg tgtctttaag gagttcatcg gttgt
gttta ctgaacttga aggacacctc taaatgtaga cagcgtcatt ttatgggccg
gggatactga attgaataaa acagagaaaa tgagctaagc accagcattc atgg
cttctg cttcctgccc gttgctgtga tggggctgct acgggatgcc caaggtgaa
g cctactttaa aagctggtat caggagcttt tggccgctct ccagttctgt gca
ggagaag ccctgaatga agagctttcc aaggagcaga aacttgtcaa acttctgg
gt gatattggag aaaaagtgaa gtcagccagt gaccctcaga gaaaggatgt gc
taaagaaa gagattggca gtctagaaga attctttaaa gatataaaga cttgcca
tct tcctctgaac ccggcactgt gcataaaagg aattgatcgg gatgcttgct c
gtatttcac atccaacgct tcgccattga agattacttt catcaatgct aatcca
atgg gcaaaaatat cagtgttatt tttaaggccg gagatgatct tcggcaggat
atgcttgctc tgcagattat tcaagtgatg gacaacgctt ggctgcagga gggcc
tcgat atgcaaatga tcacttatgg atgtctatcc acaggaagag cccaaggatt
catagagatg gtgcctgatg ctgtaaccct ggccaagatc catctgcact ctgg
gctgat cggacccctg aaagaaaaca ccatcaagaa gtggttcagt cagcacaac
c acttaaagga agattatgag aaggtttgtt cttctggaac taattttaag caa
tagagtt aaataagaat gtgctccggt ccgttgaata ttgtgattta tgggaaaa
ta aatcaaatcc accttgagtt ctaattccct cattcatcag ccatgtgaga at
gactcgcc ttacctggtg tattaacttg atgaacatct ctacatgttc ttttcct
tcg ggagaagttg ttggctatga acaaaggaat ttcatcactc agagatccct c
tcacagaaa ccacacgcca gagacaaggc cttctgaaac cgactccttc cagtag
gccc ttcctatttt cacacaatct tcaagttttg taaataagtc tctgtgttaa
aaattctcct gttatgctct gacttttcct ctaccattga caaatggctt ttaga
atgta agatagatga tagaaattga taagatgatg aaggtgatga tagatagttg
atagattaga tcactgatag aaagtacata tggatatata tatccatata tata
tccata tgtgtgtgtg tgtatatata taaacacaca catggattga taggtagta
g aaataaagat ctgtaataga taggtagatg gatagtcaga taatataaat gta
atagaaa tagatggtca ataattatag atgctttttt ctctttacta ttgtcatg
tt ctgtcattgt ttttcaactg acaggccttg aggaacttct tttactcttg tg
ctggctgg tgtgtggtga cattcatctt gggagtctgt gaccgacata atgacaa
tat catgctgaca aagtcaggtc acatgtttca tattgacttt ggaaaattct t
gggtcatgc gcaaacattt ggcggtatca aaaggtcagt ccacaaacat ttatta
cagt aattaagcaa tgccctaaat aatatctagc atgtaatgga aaaggagcct
agcaaataac ttgtgtcaaa tccactgggg taatataaat atgatcataa atcta
ataaa tggaagaaac aatttttcag taaattatta acagaagaga gcttctttaa
gatgttaaga aactaaactg gccttcctcc atgggttact aaatctattc caac
taattg tttcaattaa tatttttgtt ttcttgtaaa ctttgggaaa tttggtctt
g atccatctgg tatattgcct gcaggggatg accacctgtg tcttaaacat aat
acagtta gcaaactctc caaccagact tagcctttaa ccattcctca gatattta
gt gagtggccat cagtcaaggc attatgtata gaagggtaaa cagctatgca ac
cctggatt ccttcattgt tgtggttgga gtgcaaagtg ccttccccct ggatctt
cag ctgatgtctc tcatcttctt tgggagatgg agccagccta aaagaagtgg c
tcatggggg gtgggggtgg ttaaggtttt ggatccctct ccactgggtc ctatct
gctc cctgtctcca cttcctgcct gtagaaggat actacacaac catagaggct
ggccatcatc tgtgcacctc tgcaataaac tgtattcctt tctactccat gttaa
aataa acgtctccag gtatttggtc aaagtaacta aaagcgatat taaactaata
aacaaagaca cggcagaaga agataagaac ttctcatagg aaatacaaag caaa
tatctg ggtcaaaaat gcctggtgca ggcatgatgc tttaaagagg cttctcaga
g aagacagagg tttagtgtca atgagcagtc caagatggga ggaaacgtcc aga
gagacaa agaaaacaga acgctgttcc cctgacctga gactgctggg aatgcaga
at tctcaacctt gtgctgaagc tgaccctgca gttgcctttt ctgccttttg ag
aaaacaaa cacagctctg ctacagggaa caggaaggcc ttcacaccct acgcaca
aac aagtgctccc ctttaatcaa tgtaattggg agattaaaaa aggattgaca c
cagcagatt aaatcaaagg gcatcacagc cccaaggttg cttaaggatt ccagag
acta cttgcctaat ccctacagtg gaaataagga ggaacttccc agcttcctaa
agccaattgg attttctttt aaagtattgc ttaatctttc tttctccata ttctc
taaca aagtcataaa taaaagcgat tatgaaacc
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.