Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 6139788

Plate Set: IRATVector: pCMV-SPORT6 CloneGene
Plate:79
Row:b
Column:2
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC053612
Other Accessions:BU181649
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B TonA
Organ:eye
Tissue:retinoblastoma cell line
Entrez:1363
Symbol:CPE
HGNC:2303
Ensembl:ENSG00000109472
NCBI definitionCarboxypeptidase E Precursor (CPE)(EC 3.4.17.10)(Carboxypeptidase H)(CPH)(Enkephalin convertase)(Prohormone-processing carboxypeptidase) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P16870]
Sequencegaaggtgagg cgagtagagg ctggtgcgga acttgccgcc cccagcagcg ccggc
gggct aagcccaggg ccgggcagac aaaagaggcc gcccgcgtag gaaggcacgg
ccggcggcgg cggagcgcag cgatggccgg gcgagggggc agcgcgctgc tggc
tctgtg cggggcactg gctgcctgcg ggtggctcct gggcgccgaa gcccaggag
c ccggggcgcc cgcggcgggc atgaggcggc gccggcggct gcagcaagag gac
ggcatct ccttcgagta ccaccgctac cccgagctgc gcgaggcgct cgtgtccg
tg tggctgcagt gcaccgccat cagcaggatt tacacggtgg ggcgcagctt cg
agggccgg gagctcctgg tcatcgagct gtccgacaac cctggcgtcc atgagcc
tgg tgagcctgaa tttaaataca ttgggaatat gcatgggaat gaggctgttg g
acgagaact gctcattttc ttggcccagt acctatgcaa cgaataccag aagggg
aacg agacaattgt caacctgatc cacagtaccc gcattcacat catgccttcc
ctgaacccag atggctttga gaaggcagcg tctcagcctg gtgaactcaa ggact
ggttt gtgggtcgaa gcaatgccca gggaatagat ctgaaccgga actttccaga
cctggatagg atagtgtacg tgaatgagaa agaaggtggt ccaaataatc atct
gttgaa aaatatgaag aaaattgtgg atcaaaacac aaagcttgct cctgagacc
a aggctgtcat tcattggatt atggatattc cttttgtgct ttctgccaat ctc
catggag gagaccttgt ggccaattat ccatatgatg agacgcggag tggtagtg
ct cacgaataca gctcctcccc agatgacgcc attttccaaa gcttggcccg gg
catactct tctttcaacc cggccatgtc tgaccccaat cggccaccat gtcgcaa
gaa tgatgatgac agcagctttg tagatggaac caccaacggt ggtgcttggt a
cagcgtacc tggagggatg caagacttca attaccttag cagcaactgt tttgag
atca ccgtggagct tagctgtgag aagttcccac ctgaagagac tctgaagacc
tactgggagg ataacaaaaa ctccctcatt agctaccttg agcagataca ccgag
gagtt aaaggatttg tccgagacct tcaaggtaac ccaattgcga atgccaccat
ctccgtggaa ggaatagacc acgatgttac atccgcaaag gatggtgatt actg
gagatt gcttatacct ggaaactata aacttacagc ctcagctcca ggctatctg
g caataacaaa gaaagtggca gttccttaca gccctgctgc tggggttgat ttt
gaactgg agtcattttc tgaaaggaaa gaagaggaga aggaagaatt gatggaat
gg tggaaaatga tgtcagaaac tttaaatttt taaaaaggct tctagttagc tg
ctttaaat ctatctatat aatgtagtat gatgtaatgt ggtctttttt tagattt
tgt gcagttaata cttaacattg atttattttt taatcattta aatattaatc a
actttcctt aaaataaata gcctcttagg taaaaatata agaacttgat atattt
catt ctcttatata gtattcattt tcctacctat attacacaaa aaagtataga
aaagatttaa gtaattttgc catcctaggc ttaaatgcaa tattcctggt attat
ttaca atgcagaatt ttttgagtaa ttctagcttt caaaaattag tgaagttctt
ttactgtaat tggtgacaat gtcacataat gaatgctatt gaaaaggtta acag
atacag ctcggagttg tgagcactct actgcaagac ttaaatagtt cagtataaa
t tgtcgttttt ttcttgtgct gactaactat aagcatgatc ttgttaatgc att
tttgatg ggaagaaaag gtacatgttt acaaagaggt tttatgaaaa gaataaaa
at tgacttcttg cttgtacata taggagcaat actattatat tatgtagtcc gt
taacacta cttaaaagtt tagggttttc tcttggttgt agagtggccc agaattg
cat tctgaatgaa taaaggttaa aaaaaaaaaa aaa
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.