Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 5730470H21

Plate Set: PXVector: pFLCI CloneGene
Plate:999
Row:O
Column:20
Institution:RIKEN
Collection:FANTOM
5' linker:1st-BS
3' linker:2nd-NX/X
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:AK077609
Parent:NA
Stop codon:NA
Strain:C57BL/6J
Host:DH10B
Entrez:12530
Symbol:Cdc25a
MGI:2393784
NCBI definitionMus musculus 8 days embryo whole body cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:5730470H21 product:M-PHASE INDUCER PHOSPHATASE 1 (EC 3.1.3.48) (DUAL SPECIFICITY PHOSPHATASE CDC25A) homolog [Mus musculus], full insert sequence.
Sequenceggggagtccg ggcaggcccg gcggcgccat ggaactgggc ccggagcccc cccac
cgccg ccgcctgttc ttcgcttgca gccccacgcc tgcgccgcag cccacgggga
agatgctgtt tggcgcgtca gctgctggcg gactgtcccc tgtcaccaac ctga
cggtca ccatggacca gctggaagga ctgggcagtg actgtgagaa aatggaagt
g agaaataaca gcagtctaca gagaatgggc tcctcagaat cgaccgattc agg
tttctgt ctagattctc ctgggccctt ggacagtaaa gaaaaccttg aaatttcc
ct gacgagaata aattccctac ctcagaagct cctgggatgt agcccagccc tg
aagaggag ccactctgat tctctagacc acgacacctt tcacctcatc gaccagg
atg aaaataaaga aaatgaagca tttgaattta aaaagccaat acgacctgca t
ctcgtcaca tctacgagga gagtaaagat ccctttacac acaggcagaa ttcagc
ccca gctcggatgc tatcttcaaa tgaaagtgaa tcaggaaatt tcagtcctct
ttttataccc cagtcacctg taaaagccac tttgtccgat gaggatgatg gcttc
ataga ccttctggat ggcgagaata tgaagaatga tgaggagacc ccatcatgca
tggcaagcct ctggacagct ccccttgtca tgaggagacc tgcaaacctt gccg
atcgtt gcgggctgtt tgactcccct tccccgtgcg gctccagcac tcgggcggt
g ttgaagagag cagaccgggt ctcacgagga gcctcctcgg ggtacaaaga gga
ggaagag tgtgcccagc cctgtgaagg cgaaggcgga tgttccggag cccgccca
gc ttccatccca gtctctatcc ctgatgtctt cccccaaagg aaccattgag aa
cattttgg acagtgaccc aagagacctt ataggagatt tctccaaggg ttatctc
ttt aatacagtct ctgggaagca tcaggatttg aaatatattt ctccagaaat t
atggcatct gttttgaatg gcaagtttgc cggtctcatt aaagagtttg ttatca
ttga ctgccgatac ccatatgagt atgaaggagg tcacatcaag ggtgccgtga
atctgcacat ggaagaagag gttgaagact tcttacttaa gaaccctatt gtgcc
tactg atggcaagcg tgtcattgtc gtgttccact gtgagttttc ctctgaaaga
ggccctcgaa tgtgccgata tgtgagagag agagataggc tcggcaatga gtac
cccaag ctccactacc ctgagctgta tgtcctgaag gggggataca aggagttct
t tttgaagtgc cagtctcact gtgaaccccc cagctaccgg ccaatgcacc atg
aagactt taaagaagac ctaaagaagt tccgcaccaa gagccggacc tgggcagg
ag aaaagagcaa aagagagatg tacagtcgcc tgaagaagct ctgaagccaa at
ggtagcag cctgagcttc cctctgcccc gtcccttttc cctttgctgc agagcag
taa gcaaaggggc cagctgtacg gtacctggag aaagacctgg gccttccatt c
cttggacct gtctcctaca ctcccaggtt ggagcctagg gcaccctgcc gttaca
ctct tctgttctgt aagagtcctt ccctgtcagg actgtctgcc aaagctggac
aagcacagca cagactggag tctgcaacac cgtgttagac tgctctcact gagca
tccca tgaagaaggc cttattgggt agaccctggc ctgtcacgag gagagaaaag
ccgcccaagt gctgctggcc aaataccaaa gataggctgg aagggaggag aggg
cctcgt ggatgactct taactttaat ttattcagct tcatcaatta ttttattat
t gttttaattc aagactttta cttttctgct tcattaagtc aaaatactgc cat
tctaggt agagttttat catcctagga gctacctcta cttttaattt aaaaaaaa
aa aaaaaatggg gcagggataa gaaaaaggca aacttgttaa gttgtgaaca gc
gcaaggag ctcagtcacc cctaggaggc gctgcagacc agtattgctg ctactca
aag tcaaggactg agatgctggt aagagcctgc accagatcca ggcttggcta c
aggacataa gctaaccttc ccagacctac ttctgcattt tgcagtgttc ctcggg
gaaa gtcttgtctc cactcctcac cccacgtccc catgacagtg gctggtgtag
gagtcacagg aaggcacttt aggcagcttc catcaggcca gtactggaat gctgt
agtgt gccccaaggt ggaagagggg gggcatgaaa gagtggagtc cacagagtga
gggaggagca tgcccactga atgtcctttt aaaaaaaaaa aagtcatttt atga
gtcgga atatccaatc agtgttgggt gggcacccaa gggtgagcag gggggcggg
a agcccaggct gttatgtatc ctggcctaca gacaactgtg gaatttctca gga
gggcgta gtaaattttg aagtcaaagg c
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.