Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 4107592

Plate Set: IRAUVector: pDNR-LIB CloneGene
Plate:70
Row:d
Column:11
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC016330
Other Accessions:BF243311
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:GeneHogs DH10B
Organ:bone marrow
Tissue:acute myelogenous leukemia cell line
Entrez:10635
Symbol:RAD51AP1
HGNC:16956
Ensembl:ENSG00000111247
NCBI definitionRAD51-associated protein 1 (RAD51-interacting protein) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q96B01]
Sequenceggggaacaag aatttgagaa ctgtaaatac caatccttga aagggaccat ggtgc
ggcct gtgagacata agaaaccagt caattactca cagtttgacc actctgacag
tgatgatgat tttgtttctg caactgtacc tttaaacaag aaatccagaa cagc
accaaa ggagttaaaa caagataaac caaaacctaa cttgaacaat ctccggaaa
g aagaaatccc agtacaagag aaaaccccta aaaaaagact ccctgaaggt act
tttagta ttccagctag tgcagtgcct tgtacaaaga tggctttaga tgacaagc
tc taccagagag acttagaagt tgcactagct ttatcagtga aggaacttcc aa
cagtcacc actaatgtgc agaactctca agataaaagc attgaaaaac atggcag
tag taaaatagaa acaatgaata agtctcctca tatctctaat tgcagtgtag c
cagtgatta tttagatttg gataagatta ctgtggaaga tgatgttggt ggtgtt
caag ggaaaagaaa agcagcatct aaagctgcag cacagcagag gaagattctt
ctggaaggca gtgatggtga tagtgctaat gacactgaac cagactttgc acctg
gtgaa gattctgagg atgattctga tttttgtgag agtgaggata atgacgaaga
cttctctatg agaaaaagta aagttaaaga aattaaaaag aaagaagtga aggt
aaaatc cccagtagaa aagaaagaga agaaatctaa atccaaatgt aatgctttg
g tgacttcggt ggactctgct ccagctgccg tcaaatcaga atctcagtcc ttg
ccaaaaa aggtttctct gtcttcagat accactagga aaccattaga aatacgca
gt ccttcagctg aaagcaagaa acctaaatgg gtcccaccag cggcatctgg ag
gtagcaga agtagcagca gcccactggt ggtagtgtct gtgaagtctc ccaatca
gag tctccgcctt ggcttgtcca gattagcacg agttaaacct ttgcatccaa a
tgccactag cacctgagtg tggtacagga ggaatgtttg gttgggagaa tcacag
cttt acaagggtgt ttatatttga tttgtgttta tatttgaggc aggtattgta
atataaagga atccattacc atgtcctata aatgacctct agccatttta tgatt
atgtt ctctgtaaaa ctcttcaaga cttcaatgag aagtttgttt ataagaatta
tcttctcata cctttccttg tgaagagcgt attctgtttt tctatcagtt cgac
atgaag tccacatcac atgctgttct tttctagtta catgatgtgc ctttctagc
t ttgtctagtt tatagcacct taactttaac tgttcagttt tatctggcag agg
aaaacat tcttatttct ttcagaagac atttctgaaa tcttataagc tacttaag
ct acgttgtcag ttttatcgca aagatgtttt gtattttagc caaatctttt ta
tagtacaa acttagaatt attttacaca ctaaaatggt tgcagtttta tggcata
tgt ctccgattta gatggttatt ctctagaaaa tagtatttaa agacatttta t
gaaatcttc attgtcaaaa cctttaataa aagtggaaat attttgaaat gccctt
tttc ttgataccac tcatccacgt gttcctgatt gtccacattt catgataaaa
tgagagctct gcagagaatg ttagcctttc tgttgtaaat gtaatcttca agtag
tcact ttttgttaag ttctttagaa agtagttgtc aagtacttag tcatccctat
tatgatatga gatagtacag cttttcagga agcttagatc tgaatttact ttga
aaaaca attgtaatga atattttata tttacattga gaatttcaac tagcttctg
a tcaattttta ataaaaaatt ttcaaatcat gttagctgtt aaaaaatgta taa
taactca gtttttcttg gtttatggaa atatctatat taatgtgaaa ataattaa
tt tagaattgtg attaaagtga gcatttgtct acaaaaaaaa aaaaaaaaaa aa
aaaaaaaa a
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.