Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 40124561

Plate Set: IRCMVector: pCR-BluntII-TOPO CloneGene
Plate:38
Row:a
Column:1
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC131731
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B TonA
Organ:mixed
Tissue:20 tissues, mixed
Entrez:8618
Symbol:CADPS
HGNC:1426
Ensembl:ENSG00000163618
NCBI definitionCalcium-dependent secretion activator 1 (Calcium-dependent activator protein for secretion 1)(CAPS-1) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q9ULU8]
Sequenceaactctccgc cctcacatcc atttaccacc aatggataag cctcaaaaca tgaag
cattc tgggtattta tgggccatcg gtaagaatgt ctggaagaga tggaagaaaa
ggttttttgt attggtgcag gtcagtcagt acacgtttgc catgtgcagt tatc
gggaga agaaagcgga gcctcaggaa cttctacaat tggatggcta cactgtgga
t tacaccgacc cccagccagg tttggagggt ggccgagcct tcttcaatgc tgt
caaggag ggagacaccg tgatatttgc cagtgacgat gaacaagacc gcatcctg
tg ggtccaggcc atgtatcggg ccacggggca gtcacacaag cctgtgcccc cg
acccaagt ccagaaactc aacgccaagg gaggaaatgt acctcagctg gatgccc
cta tctctcaatt ttacgcagat agagctcaaa aacatggcat ggatgaattt a
tctcttcca acccctgtaa ctttgaccac gcttccctct ttgagatggt acaacg
cctt actttggatc acagacttaa tgattcctat tcttgcctgg gctggttcag
tcctggccag gtgtttgtac tagacgagta ttgcgcccga aatggagtcc ggggg
tgtca ccgacatctc tgctacctca gagacttgct tgaacgggca gaaaatggcg
ccatgatcga ccccaccctt cttcactaca gctttgcctt ctgtgcatcc catg
tccatg ggaacaggcc tgatggaatt ggaactgtga ctgttgaaga aaaggaacg
t tttgaagaaa tcaaagagag gctccgagtt ctgctagaaa atcagattac aca
ttttagg tattgctttc catttggtcg acctgaaggt gctttgaaag ctactctc
tc actcttggaa agggttttga tgaaagatat tgttacccca gtgccacaag ag
gaggtaaa aacagttatc cgtaaatgtc tggaacaggc tgcgttagtc aactatt
ctc ggctctcaga gtatgccaaa atcgaagaga atcaaaagga tgcagaaaat g
taggccggt taatcactcc tgccaaaaag cttgaagata caatacgtct tgctga
acta gtcattgaag ttcttcagca aaatgaggag caccacgcag aggcctttgc
gtggtggtca gatttaatgg tggagcatgc ggagacgttc ctgtcactct ttgca
gtaga catggatgca gccttagagg tgcaacctcc agacacatgg gacagttttc
cactatttca gctgctgaat gattttctcc gtactgacta taatttgtgc aatg
gaaaat ttcacaaaca cctgcaagac ctgtttgccc cacttgttgt tagatatgt
g gatctgatgg agtcctcaat tgcacaatcc attcacaggg gctttgagcg gga
gtcatgg gaaccagtca ataatgggtc aggcacctca gaagatctgt tttggaaa
ct tgacgccctt cagaccttca ttcgggacct gcactggcct gaagaagagt tt
ggaaagca cctggaacaa cggctgaagt tgatggcaag tgacatgatc gaatctt
gtg tcaaaagaac caggattgca tttgaagtta agctgcaaaa aaccagtcga t
caacagatt ttcgagtccc acagtcaata tgcaccatgt ttaatgttat ggttga
tgcc aaagctcaat caacaaaact ttgcagcatg gaaatgggcc aagagcatca
ataccattca aaaatagacg aactaattga agaaactgtt aaagaaatga taaca
ctctt ggttgcaaag ttcgttacta tcttggaagg agtgctggca aaattatcca
gatatgacga agggactttg ttttcttctt ttctgtcatt taccgtgaag gcag
cttcca aatatgtgga tgtacctaaa cccgggatgg acgtggccga cgcctacgt
g actttcgtcc gccattctca ggatgtcctg cgtgataagg tcaatgggga gat
gtacata gaaaggttat ttgatcaatg gtacaacagc tccatgaacg tgatctgc
ac ctggttgacg gaccggatgg acttacagct tcatatttat cagttgaaaa ca
ctaattag gatggtaaag aaaacctaca gagatttccg attgcaaggg gtcctgg
act ccaccttaaa cagcaagacc tatgaaacga tccggaaccg tctcactgtg g
aggaagcca cagcatcagt gagtgaaggt gggggactgc agggcatcag catgaa
ggac agcgatgagg aagacgaaga agacgattag accatttggt cctagagtct
gctgggacag agtcctgtaa tcagtgcatg tccttagtct gttagttaaa cccat
tagga attttctgtc aactaccatg cccatgagat gtttatcaat acaactgcca
ttttagctat gtggtaccaa gattagcaaa tgaccttcat atccactgat ttcc
tgatgt ccatgtctat atgtttacaa gcaatatgga gcaccattct ttaaatact
g ttcatggaga atacatagtc taaccactag gcgtgtccct gttatcagca aag
atcaatg atgcttcatt catgtactat gtatgcattg gtggtaaatg gatgtgag
gg ca
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.