Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 40072061

Plate Set: IRCMVector: pCR-BluntII-TOPO CloneGene
Plate:42
Row:g
Column:4
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC117691
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B TonA
Organ:mixed
Tissue:20 tissues, mixed
Entrez:4628
Symbol:MYH10
HGNC:7568
Ensembl:ENSG00000133026
NCBI definitionMyosin-10 (Myosin heavy chain 10)(Myosin heavy chain, non-muscle IIb)(Non-muscle myosin heavy chain IIb)(NMMHC II-b)(NMMHC-IIB)(Cellular myosin heavy chain, type B)(Non-muscle myosin heavy chain-B)(NMMHC-B) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P35580]
Sequencetcggctgaag aggcaattgc ttttggatcg ttccatttac aatggcgcag agaac
tggac tcgaggatcc agagaggtat ctctttgtgg acagggctgt catctacaac
cctgccactc aagctgattg gacagctaaa aagctagtgt ggattccatc agaa
cgccat ggttttgagg cagctagtat caaagaagaa cggggagatg aagttatgg
t ggagttggca gagaatggaa agaaagcaat ggtcaacaaa gatgatattc aga
agatgaa cccacctaag ttttccaagg tggaggatat ggcagaattg acatgctt
ga atgaagcttc cgttttacat aatctgaagg atcgctacta ttcaggacta at
ctatactt attctggact cttctgtgta gttataaacc cttacaagaa tcttcca
att tactctgaga atattattga aatgtacaga gggaagaagc gtcatgagat g
cctccacac atctatgcta tatctgaatc tgcttacaga tgcatgcttc aagatc
gtga ggaccagtca attctttgca cgggtgagtc aggtgctggg aagacagaaa
atacaaagaa agttattcag taccttgccc atgttgcttc ttcacataaa ggaag
aaagg accataatat tcctggggaa cttgaacggc agcttttgca agcaaatcca
attctggaat catttggaaa tgcgaagact gtgaaaaatg ataactcatc tcgt
tttggc aaatttattc ggatcaactt tgatgtaact ggctatatcg ttggggcca
a cattgaaaca taccttctgg aaaagtctcg tgctgttcgt caagcaaaag atg
aacgtac ttttcatatc ttttaccagt tgttatctgg agcaggagaa cacctaaa
gt ctgatttgct tcttgaagga tttaataact acaggtttct ctccaatggc ta
tattccta ttccgggaca gcaagacaaa gataatttcc aggagaccat ggaagca
atg cacataatgg gcttctccca tgaagagatt ctgtcaatgc ttaaagtagt a
tcttcagtg ctacagtttg gaaatatttc tttcaaaaag gagagaaata ctgatc
aagc ttccatgcca gaaaatacag ttgcgcagaa gctctgccat cttcttggga
tgaatgtgat ggagtttact cgggccatcc tgactccccg gatcaaggtc ggccg
agact atgtgcaaaa agcccagacc aaagaacagg cagattttgc agtagaagca
ttggcaaaag ctacctatga gcggctcttt cgctggctcg ttcatcgcat caat
aaagct ctggatagga ccaaacgtca gggagcatct ttcattggaa tcctggata
t tgctggattt gaaatttttg agctgaactc ctttgaacaa ctttgcatca act
acaccaa tgagaagctg cagcagctgt tcaaccacac catgtttatc ctagaaca
ag aggaatacca gcgcgaaggc atcgagtgga acttcatcga tttcgggctg ga
tctgcagc catgcatcga cctaatagag agacctgcga accctcctgg tgtactg
gcc cttttggatg aagaatgctg gttccctaaa gccacagata aaacctttgt t
gaaaaactg gttcaagagc aaggttccca ctccaagttt cagaaacctc gacaat
taaa agacaaagct gatttttgca ttatacatta tgcagggaag gtggactata
aggcagatga gtggctgatg aagaatatgg accccctgaa tgacaacgtg gccac
ccttt tgcaccagtc atcagacaga tttgtggcag agctttggaa agatgtggac
cgtatcgtgg gtctggatca agtcactggt atgactgaga cagcttttgg ctcc
gcatat aaaaccaaga agggcatgtt tcgtaccgtt gggcaactct acaaagaat
c tctcaccaag ctgatggcaa ctctccgaaa caccaaccct aactttgttc gtt
gtatcat tccaaatcac gagaagaggg ctggaaaatt ggatccacac ctagtcct
ag atcagcttcg ctgtaatggt gtcctggaag ggatccgaat ctgtcgccag gg
cttcccta accgaatagt tttccaggaa ttcagacaga gatatgagat cctaact
cca aatgctattc ctaaaggttt tatggatggt aaacaggcct gtgaacgaat g
atccgggct ttagaattgg acccaaactt gtacagaatt ggacagagca agatat
tttt cagagctgga gttctggcac acttagagga agaaagagat ttaaaaatca
ccgatatcat tatcttcttc caggccgttt gcagaggtta cctggccaga aaggc
ctttg ccaagaagca gcagcaacta agtgccttaa aggtcttgca gcggaactgt
gccgcgtacc tgaaattacg gcactggcag tggtggcgag tcttcacaaa ggtg
aagccg cttctacaag tgactcgcca ggaggaagaa cttcaggcca aagatgaag
a gctgttgaag gtgaaggaga agcagacaaa ggtggaagga gagctggagg aga
tggagcg gaagcaccag cagcttttag aagagaagaa tatccttgca gaacaact
ac aagcagagac tgagctcttt gctgaagcag aagagatgag ggcaagactt gc
tgctaaaa agcaggaatt agaagagatt ctacatgact tggagtctag ggttgaa
gaa gaagaagaaa gaaaccaaat cctccaaaat gaaaagaaaa aaatgcaagc a
catattcag gacctggaag aacagctaga cgaggaggaa ggggctcggc aaaagc
tgca gctggaaaag gtgacagcag aggccaagat caagaagatg gaagaggaga
ttctgcttct cgaggaccaa aattccaagt tcatcaaaga aaagaaactc atgga
agatc gcattgctga gtgttcctct cagctggctg aagaggaaga aaaggcgaaa
aacttggcca aaatcaggaa taagcaagaa gtgatgatct cagatttaga agaa
cgctta aagaaggaag aaaagactcg tcaggaactg gaaaaggcca aaagaaaac
t cgacggggag acgaccgacc tgcaggacca gatcgcagag ctgcaggcgc aga
ttgatga gctcaagctg cagctggcca agaaggagga ggagctgcag ggcgcact
gg ccagaggtga tgatgaaaca ctccataaga acaatgccct taaagttgtg cg
agagctac aagcccaaat tgctgaactt caggaagact ttgaatccga gaaggct
tca cggaacaagg ccgaaaagca gaaaagggac ttgagtgagg aactggaagc t
ctgaaaaca gagctggagg acacgctgga caccacggca gcccagcagg aactac
gtac aaaacgtgaa caagaagtgg cagagctgaa gaaagctctt gaggaggaaa
ctaagaacca tgaagctcaa atccaggaca tgagacaaag acacgcaaca gccct
ggagg agctctcaga gcagctggaa caggccaagc ggttcaaagc aaatctagag
aagaacaagc agggcctgga gacagataac aaggagctgg cgtgtgaggt gaag
gtcctg cagcaggtca aggctgagtc tgagcacaag aggaagaagc tcgacgcgc
a ggtccaggag ctccatgcca aggtctctga aggcgacagg ctcagggtgg agc
tggcgga gaaagcaagt aagctgcaga atgagctaga taatgtctcc acccttct
gg aagaagcaga gaagaagggt attaaatttg ctaaggatgc agctagtctt ga
gtctcaac tacaggatac acaggagctt cttcaggagg agacacgcca gaaacta
aac ctgagcagtc ggatccggca gctggaagag gagaagaaca gtcttcagga g
cagcaggag gaggaggagg aggccaggaa gaacctggag aagcaagtgc tggccc
tgca gtcccagttg gctgatacca agaagaaagt agatgacgac ctgggaacaa
ttgaaagtct ggaagaagcc aagaagaagc ttctgaagga cgcggaggcc ctgag
ccagc gcctggagga gaaggcactg gcgtatgaca aactggagaa gaccaagaac
cgcctgcagc aggagctgga cgacctcacg gtggacctgg accaccagcg ccag
gtcgcc tccaacttgg agaagaagca gaagaagttt gaccagctgt tagcagaag
a gaagagcatc tctgctcgct atgccgaaga gcgggaccgg gccgaagccg agg
ccagaga gaaagaaacc aaagccctgt cactggcccg ggccctcgag gaagccct
gg aggccaagga ggagtttgag aggcagaaca agcagctccg agcagacatg ga
agacctca tgagctccaa agatgatgtg ggaaaaaacg ttcacgaact tgaaaaa
tcc aaacgggccc tagagcagca ggtggaggaa atgaggaccc agctggagga g
ctggaagac gaactccagg ccacggaaga tgccaagctt cgtctggagg tcaaca
tgca ggccatgaag gcgcagttcg agagagacct gcaaaccagg gatgagcaga
atgaagagaa gaagcggctg ctgatcaaac aggtgcggga gctcgaggcg gagct
ggagg atgagaggaa acagcgggcg cttgctgtag cttcaaagaa aaagatggag
atagacctga aggacctcga agcccaaatc gaggctgcga acaaagctcg ggat
gaggtg attaagcagc tccgcaagct ccaggctcag atgaaggatt accaacgtg
a attagaagaa gctcgtgcat ccagagatga gatttttgct caatccaaag aga
gtgaaaa gaaattgaag agtctggaag cagaaatcct tcaattgcag gaggaact
tg cctcatctga gcgagcccgc cgacacgccg agcaggagag agatgagctg gc
ggacgaga tcaccaacag cgcctctggc aagtccgcgc tgctggatga gaagcgg
cgt ctggaagctc ggatcgcaca gctggaggag gagctggaag aggagcagag c
aacatggag ctgctcaacg accgcttccg caagaccact ctacaggtgg acacac
tgaa cgccgagcta gcagccgagc gcagcgccgc ccagaagagt gacaatgcac
gccagcaact ggagcggcag aacaaggagc tgaaggccaa gctgcaggaa ctcga
gggtg ctgtcaagtc taagttcaag gccaccatct cagccctgga ggccaagatt
gggcagctgg aggagcagct tgagcaggaa gccaaggaac gagcagccgc caac
aaatta gtccgtcgca ctgagaagaa gctgaaagaa atcttcatgc aggttgagg
a tgagcgtcga cacgcggacc agtataaaga gcagatggag aaggccaacg ctc
ggatgaa gcagcttaaa cgccagctgg aggaagcaga agaagaagcg acgcgtgc
ca acgcatctcg gcgtaaactc cagcgggaac tggatgatgc caccgaggcc aa
cgagggcc tgagccgcga ggtcagcacc ctgaagaacc ggctgaggcg gggtggc
ccc atcagcttct cttccagccg atctggccgg cgccagctgc accttgaagg a
gcttccctg gagctctccg acgatgacac agaaagtaag accagtgatg tcaacg
agac gcagccaccc cagtcagagt aaagttgcag gaagccagag gaggta
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.