Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 30347972

Plate Set: IRATVector: pBluescriptR CloneGene
Plate:66
Row:h
Column:11
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC060871
Other Accessions:CB959707
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B TonA
Organ:placenta
Stage:placental
Entrez:23042
Symbol:PDXDC1
HGNC:28995
Ensembl:ENSG00000179889
NCBI definitionPyridoxal-dependent decarboxylase domain-containing protein 1 (EC 4.1.1.-) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:Q6P996]
Sequencegaaggagctg cggggcgcgg gaggaggaag tagagcccgg gaccgccagg ccacc
accgg ccgcctcagc catggacgcg tccctggaga agatagcaga ccccacgtta
gctgaaatgg gaaaaaactt gaaggaggca gtgaagatgc tggaggacag tcag
agaaga acagaagagg aaaatggaaa gaagctcata tccggagata ttccaggcc
c actccagggc agtgggcaag atatggtgag catcctccag ttagttcaga atc
tcatgca tggagatgaa gatgaggagc cccagagccc cagaatccaa aatattgg
ag aacaaggtca tatggctttg ttgggacata gtctgggagc ttatatttca ac
tctggaca aagagaagct gagaaaactt acaactagga tactttcaga taccacc
tta tggctatgca gaattttcag atatgaaaat gggtgtgctt atttccacga a
gaggaaaga gaaggacttg caaagatatg taggcttgcc attcattctc gatatg
aaga cttcgtagtg gatggcttca atgtgttata taacaagaag cctgtcatat
atcttagtgc tgctgctaga cctggcctgg gccaatacct ttgtaatcag ctcgg
cttgc ccttcccctg cttgtgccgt gtaccctgta acactgtgtt tggatcccag
catcagatgg atgttgcctt cctggagaaa ctgattaaag atgatataga gcga
ggaaga ctgcccctgt tgcttgtcgc aaatgcagga acggcagcag taggacaca
c agacaagatt gggagattga aagaactctg tgagcagtat ggcatatggc ttc
atgtgga gggtgtgaat ctggcaacat tggctctggg ttatgtctcc tcatcagt
gc tggctgcagc caaatgtgat agcatgacga tgactcctgg cccgtggctg gg
tttgccag ctgttcctgc ggtgacactg tataaacacg atgaccctgc cttgact
tta gttgctggtc ttacatcaaa taagcccaca gacaaactcc gtgccctgcc t
ctgtggtta tctttacaat acttgggact tgatgggttt gtggagagga tcaagc
atgc ctgtcaactg agtcaacggt tgcaggaaag tttgaaggaa gtgaattaca
tcaaaatctt ggtggaagat gagctcagct ccccagtggt ggtgttcaga ttttt
ccagg aattaccagg ctcagatccg gtgtttaaag ccgtcccagt gcccaacatg
acaccttcag gagtcggccg ggagaggcac tcgtgtgacg cgctgaatcg ctgg
ctggga gaacagctga agcagctggt gcctgcaagc ggcctcacag tcatggatc
t ggaagctgag ggcacgtgtt tgcggttcag ccctttgatg accgcagcag ttt
taggaac tcggggagag gatgtggatc agctcgtagc ctgcatagaa agcaaact
gc cagtgctgtg ctgtacgctc cagttgcgtg aagagttcaa gcaggaagtg ga
agcaacag caggtctcct atatgttgat gaccctaact ggtctggaat aggggtt
gtc aggtatgaac atgctaatga tgataagagc agtttgaaat cagatcccga a
ggggaaaac atccatgctg gactcctgaa gaagttaaat gaactggaat ctgacc
taac ctttaaaata ggccctgagt ataagagcat gaagagctgc ctttatgtcg
gcatggcgag cgacaacgtc gatgctgctg agctcgtgga gaccattgcg gccac
agccc gggagataga ggagaactcg aggcttctgg aaaacatgac agaagtggtt
cggaaaggca ttcaggaagc tcaagtggag ctgcagaagg caagtgaaga acgg
cttctg gaagaggggg tgttgcggca gatccctgta gtgggctccg tgctgaatt
g gttttctccg gtccaggctt tacagaaggg aagaactttt aacttgacag cag
gctctct ggagtccaca gaacccatat atgtctacaa agcacaaggt gcaggagt
ca cgctgcctcc aacgccctcg ggcagtcgca ccaagcagag gcttccaggc ca
gaagcctt ttaaaaggtc cctgcgaggt tcagatgctt tgagtgagac cagctca
gtc agtcacattg aagacttaga aaaggtggag cgcctatcca gtgggccgga g
cagatcacc ctcgaggcca gcagcactga gggacaccca ggggctccca gccctc
agca caccgaccag accgaggcct tccagaaagg ggtcccacac ccagaagatg
accactcaca ggtagaagga ccggagagct taagatgaga ctcattgtgt ggttt
gagac tgtactgagt attgtttcag ggaagatgaa gttctattgg aaatgtgaac
tgtgccacat actaatataa attactgttg tttgtgcttc actgggattt tggc
acaaat atgtgcctga aaggtaggct ttctaggagg ggagtcagct tgtctaact
t catgtacatg tagaaccaca tgtttgctgt cctactacga cttttcccta agt
taccata aacacatttt attcacaaaa aacacttcga atttcaagtg tctaccag
ta gcacccttgc tctttctaaa cataagccta agtatatgag gttgcccgtg gc
aacttttt ggtaaaacag cttttcatta gcactctcca ggttctctgc aacactt
cac agaggcgaga ctggctgtat cctttgctgt cggtctttag tacgatcaag t
tgcaatata cagtgggact gctagacttg aaggagagca gtgattgtgg gattgt
aaat aagagcatca gaagccctcc ccagctactg ctcttcgtgg agacttagta
aggactgtgt ctacttgagc tgtggcaagg ctgctgcctg ggactgtcct ctgcc
acaag gccatttctc ccattatata ccgtttgtaa agagaaactg taaagtctcc
tcctgaccat atatttttaa atactggcaa agcttttaaa attggcacac aagt
acagac tgtgctcatt tctgtttagt atctgaaaac ctgatagatg ctaccctta
a gagcttgctc ttccgtgtgc tacgtagcac ccacctggtt aaaatctgaa aac
aagtacc cctttgacct gtctcccact gaagcttcta ctgccctggc agctcgcc
tg ggcccaactc agaaacagga gccagcagag cactctctca cgctgatcca gc
cgggcacc ctgcttaagt cagtagaagc tcgctggcac tgcccgttcc tactttt
ccg aagtactgcg tcactttgtc gtaagtaatg gcccctgtgc cttcttaatc c
agcagtcaa gcttttggga gacctgaaaa tgggaaaatt cacactgggt ttctgg
actg tagtattgga agccttagtt atagtatatt aagcctataa ttatactctg
atttgatggg atttttgaca tttacacttg tcaaaatgca gggggttttt tttgg
tgcag atgattaaac agtcttccct atttggtgca atgaagtata gcagataaaa
tgggggaggg gtaaattatc accttcaaga aaattacatg tttttatata tatt
tggaat tgttaaattg gttttgctga aacatttcac ccttgagata ttatttgaa
t gttggtttca ataaaggttc ttgaaattgt taccagtgaa ttcagtttat aaa
tcttatt acaaaagact tacccacgta cctgaaatag ctgccgatag accagtga
ga ggtaggttct cctctgcccg ttattaccga ccaaaaaaaa aactggacat ca
atttttta gtaaaccaaa aaataagtct caacaaatgc ctttgccaaa ataaggt
ttt attttgaaag tcatttgatg aaagtcattt gaaagacact gaggagggaa g
gaggcctaa gacccaacag atgtaggatc cagatctgga ttcgtgccag ccccac
caat ggtctgtcag gccaagaagg tgctttcttt ggtaattcat gttttttaac
ttcctggaga agagatcttt tcccacaagc catcttcatt ttttttgtag agtag
ggctt tatttccaga aaacagtgtg tgagctggag atgggtgttt ttttaaaaac
atcaaggtag atctaatatg ttcaacaaag tggggtggct cagccagagg cgaa
gtggaa agattctgaa aacacaagat ggtgggcatt agagaagcca accttactg
t cccctgctgt gataaagatg tcaaagtatc tttgttcttg gacacaaata tat
ataataa aatacgttaa gaaacgaaaa aaaaaaaaaa aa
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.