Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 2899894

Plate Set: IRATVector: pCMV-SPORT6 CloneGene
Plate:41
Row:h
Column:7
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:human
Accession:BC019816
Other Accessions:AW675431
AW672683
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B
Organ:placenta
Tissue:choriocarcinoma cell line
Entrez:3312
Symbol:HSPA8
HGNC:5241
Ensembl:ENSG00000109971
NCBI definitionHeat shock cognate 71 kDa protein (Heat shock 70 kDa protein 8) [Source:UniProtKB/Swiss-Prot;Acc:P11142]
Sequencectcttgggtt ttttgtggct tccttcgtta ttggagccag gcctacaccc cagca
accat gtccaaggga cctgcagttg gtattgatct tggcaccacc tactcttgtg
tgggtgtttt ccagcacgga aaagtcgaga taattgccaa tgatcaggga aacc
gaacca ctccaagcta tgtcgccttt acggacactg aacggttgat cggtgatgc
c gcaaagaatc aagttgcaat gaaccccacc aacacagttt ttgatgccaa acg
tctgatt ggacgcagat ttgatgatgc tgttgtccag tctgatatga aacattgg
cc ctttatggtg gtgaatgatg ctggcaggcc caaggtccaa gtagaataca ag
ggagagac caaaagcttc tatccagagg aggtgtcttc tatggttctg acaaaga
tga aggaaattgc agaagcctac cttgggaaga ctgttaccaa tgctgtggtc a
cagtgccag cttactttaa tgactctcag cgtcaggcta ccaaagatgc tggaac
tatt gctggtctca atgtacttag aattattaat gagccaactg ctgctgctat
tgcttacggc ttagacaaaa aggttggagc agaaagaaac gtgctcatct ttgac
ctggg aggtggcact tttgatgtgt caatcctcac tattgaggat ggaatctttg
aggtcaagtc tacagctgga gacacccact tgggtggaga agattttgac aacc
gaatgg tcaaccattt tattgctgag tttaagcgca agcataagaa ggacatcag
t gagaacaaga gagctgtaag acgcctccgt actgcttgtg aacgtgctaa gcg
taccctc tcttccagca cccaggccag tattgagatc gattctctct atgaagga
at cgacttctat acctccatta cccgtgcccg atttgaagaa ctgaatgctg ac
ctgttccg tggcaccctg gacccagtag agaaagccct tcgagatgcc aaactag
aca agtcacagat tcatgatatt gtcctggttg gtggttctac tcgtatcccc a
agattcaga agcttctcca agacttcttc aatggaaaag aactgaataa gagcat
caac cctgatgaag ctgttgctta tggtgcagct gtccaggcag ccatcttgtc
tggagacaag tctgagaatg ttcaagattt gctgctcttg gatgtcactc ctctt
tccct tggtattgaa actgctggtg gagtcatgac tgtcctcatc aagcgtaata
ccaccattcc taccaagcag acacagacct tcactaccta ttctgacaac cagc
ctggtg tgcttattca ggtttatgaa ggcgagcgtg ccatgacaaa ggataacaa
c ctgcttggca agtttgaact cacaggcata cctcctgcac cccgaggtgt tcc
tcagatt gaagtcactt ttgacattga tgccaatggt atactcaatg tctctgct
gt ggacaagagt acgggaaaag agaacaagat tactatcact aatgacaagg gc
cgtttgag caaggaagac attgaacgta tggtccagga agctgagaag tacaaag
ctg aagatgagaa gcagagggac aaggtgtcat ccaagaattc acttgagtcc t
atgccttca acatgaaagc aactgttgaa gatgagaaac ttcaaggcaa gattaa
cgat gaggacaaac agaagattct ggacaagtgt aatgaaatta tcaactggct
tgataagaat cagactgctg agaaggaaga atttgaacat caacagaaag agctg
gagaa agtttgcaac cccatcatca ccaagctgta ccagagtgca ggaggcatgc
caggaggaat gcctggggga tttcctggtg gtggagctcc tccctctggt ggtg
cttcct cagggcccac cattgaagag gttgattaag ccaaccaagt gtagatgta
g cattgttcca cacatttaaa acatttgaag gacctaaatt cgtagcaaat tct
gtggcag ttttaaaaag ttaagctgct atagtaagtt actgggcatt ctcaatac
tt gaatatggaa catatgcaca ggggaaggaa ataacattgc actttataaa ca
ctgtattg taagtggaaa atgcaatgtc ttaaataaaa ctatttaaaa ttggcaa
aaa aaaaaaaaaa
3' SequenceNA
5' SequenceNA
Find shRNA products for this CloneHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.