Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 2810817

Plate Set: IRAVVector: pCMV-SPORT6 CloneGene
Plate:10
Row:h
Column:4
Institution:NIH
Collection:MGC Expression
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:BC006946
Other Accessions:BX522831
AW260109
AW241134
Parent:NA
Stop codon:NA
Host:DH10B
Tissue:mammary tumor, gross tissue
Entrez:98366
Symbol:Smap1
MGI:2138261
Ensembl:ENSMUSG00000026155
NCBI definitionstromal membrane-associated protein 1 Gene [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:2138261]
Sequencecgccgctgcc gccgcttcct gggccgagtc cgtccgcggc cccagcggcg tcagg
tgccc tcgcccgccc ggcctcgcca gcgccgtccg cccgtccgct cgcccgcgtc
ccggcccgcc gccccgccgc cgacatggcg acacgctcct gtcgggagaa ggct
cagaag ctgaacgagc agcaccagct catcctgtcc aaactgctga gggaggagg
a caacaagtac tgcgccgact gcgaggccaa aggtccccga tgggcttcct gga
atattgg tgtgtttatt tgcatcagat gtgctggaat tcatagaaat cttggggt
tc atatatccag agtcaagtca gtcaacctag accaatggac accagaacag at
acagtgca tgcaagatat gggaaatact aaagcaagac tactttatga agccaat
ctt ccagagaact ttcgaagacc acagacagat caagcagtag agtttttcat c
agagataaa tatgaaaaga agaaatacta tgataaaaat gcaatagcta tcacaa
ataa agaaaaggaa aaaaaaaagg acgagaaaaa gagagaaaag gagccagaaa
agcctgcaaa accactaaca acggaaaagc tgccgaagaa agaagagcaa caact
tgagc ctaagaaaag caccagccca aaaaatgctg cagagcccac tattgatctt
ctaggacttg atggtcctgc tgaggcaccc gtgaccaatg gaaacccagc caca
gcgcca gccctgagtg atgatctgga catttttgga ccaatgattt ctaaccctt
t acctgcagct gtcatgcccc cggctcaggg gactgcctcc gtaccagcac ctg
ctaccct gtctaccgtt acatctgggg acctggatct gtttactgag caaactac
aa agtcagaaga agtagcaaag aaacaactct ccaaagactc catcttatct ct
gtatggta caggagcaca gcaaagcact cctggtgtgt ttatgggacc cacaaat
ata ccatttacct cacaagcacc gactgcattt caaggttttc cttccatggg c
gtcccagtg cctgcagctc ccggtcttat aggaaatatg atgggacaga atactg
gcat gatggtgggc atgcccatgc acaatgggtt catgggaaac gcacagactg
gagtgatgcc acttcctcag aatgttgttg gccctcaggg aggaatggtg ggaca
aatgg gtgcaccaca gagtaagttc ggcttgccac aagcccagca gcctcagtgg
aacctctcac agatgaatca gcagatggct gccatgaacc tcagtagtgc taac
gctagt gcaggttttg gccagcctcc cagcacgaca gcagggtggt ctggaagct
c atcggggcag acgctgagca cacagctgtg gaagtaagaa gctgtcacag agt
tccatcc agaaccgacc ccaacattcc tcgctgcaaa ggcatctagt tcccattt
at tcatgtacat aacgtatttt ttctttcccc catttgctca cattaagaat ga
cctgattg accgtgttgg tctgtgctga ttaaattgga tgtgaaagca ggttgag
aaa ccatctgtgt ggagggcagc tttgctcata ctccccatga tgtcctaagc c
acattggga agctgctcag ttaacttgca taatcagttt tatttgcaaa attata
gctc taacgtttgc atataaggga agtagttatc atgttagtaa tacctctaac
agtataaacc ccacccccaa attagccagt aatcctgtag aaaggtactg tatga
tcaaa tgtttaatca tataaataga atgtaaatgt atcactgagc actgttttct
agtgtatcaa attcttttat tcatcactca ctccactgtg ctgttgttat gatg
tgctta acagggaacg tggttagtga acggagataa acctggatgc tactgtaaa
a ctcaatgaag gtttcagaat tcaaatttcc attgcctctt gtaatgtggg cct
cttctca tgtacatagt gctaatatga agaccttttt ctgcactata tgcacaca
gg gtaactaaaa caaagccact tttaatcctt gaaggtatat ccaggtttat ga
cagtaatt gtgtttacat tttatggtgc ctagtattga caaaatgtta tttccct
ata ttaaacagat gaatccacaa aaaaaaaaaa aaaaaaaaaa aaaaaa
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.