Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 2631201

Plate Set: IRAVVector: pCMV-SPORT6 CloneGene
Plate:59
Row:e
Column:4
Institution:NIH
Collection:MGC
5' linker:NA
3' linker:NA
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:BC026859
Other Accessions:BX528203
AW321487
Parent:NA
Stop codon:NA
Strain:FVB/N
Host:DH10B
Organ:mammary gland
Tissue:infiltrating ductal carcinoma
Stage:adult
Entrez:107371
Symbol:Exoc6
MGI:1351611
Ensembl:ENSMUSG00000053799
NCBI definitionexocyst complex component 6 Gene [Source:MGI Symbol;Acc:MGI:1351611]
Sequencegccaagatgg cggagagctg cgaggctctg ggcacggtcc cggagcacga gcgga
tcttg caggagatcg aaagcaccga caccgcctgc gtagggccca ccctccgatc
tgtgtatgat gatcagccaa acgcacacaa gaagtttatg gaaaagctag acgc
ttgtat ccgcaatcat gacaaggaaa ttgaaaaaat gtgtaacttc catcaccag
g gctttgtgga tgcgattacg gaactcctca aagtaagggc cgatgcggaa aaa
ctgaagg ttaccgatac caaccgaagg tttcaagatg caggaaaaga ggtgataa
tc caaacagaag atattattcg gtgtaggatt cagcagagaa atattacaac cg
tagtagag aaattacagt tatgcctccc agtgttggag atgtacagta agctgaa
gga acagatgagc atgaaaaggt attactccgc acttaaaaca atggaacagc t
agagaatgt gtactttccc cgggtcagcc agtaccgctt ctgccagctc atgatg
gaga cactccctaa actccgggaa gacatgatga actactgtat gtctgatctc
acgtacggcc tggaaagcat ccgaaagcat tctgacaaaa taggtgaagc agcca
tgaag caggcacaac agcagaagag cttcagtgtt gctctgcaga agcaaaataa
tatgaggttt gggaaaaaca tgcatgtaaa taatgacagg attctagaag agaa
gagtga tgttataccg aagcatgcac ttgaagagga ggcggagaac gacgaggag
g tcttaactgt tcaagatctc gttgattttt cccctgttta ccgatgcttg cac
atttatt ctgctttggg tgatgaagaa acatttgaaa attattaccg gaagcaaa
gg aagaagcagg cacgcctggt tctgcagcca cagtcgagtg tgcatgaaac ag
ttgatggc tatagaagat atttcactca aattgtaggg ttctttgttg tggaaga
tca cattttacac gtgacccaag gattagtaac cagggtctac actgaggaac t
ctggaacat ggccctctca aagataattg ctgtcctcag agctcactca tcttac
tgca ctgaccctga ccttgttctg gagctgaaga atctcatcgt aatttttgca
gacactctgc agggttatgg cttcccagtc aaccggctct ttgacctttt attcg
aaata agagatcaat ataacgaaac actgctgaag aagtgggctg gtattttcag
ggacattttt gaagaagata attacagccc catccctatt ggcagtgagg aaga
atataa agtagtcatc agtagattcc cctttcagga tccagacctc gaaaagcaa
t ctttcccaaa gaagtttcct atgtcccagt ctgtgcctct tatttatatt caa
gttaaag aatttattta tgccagtctt aaattttcag agtcgctaca ccgaagct
ca acagaaatag atgacatgct taggaaatca accaatctgc tgctgaccag aa
ttctgagt agctgtttac tgaaccttat tagaaaacct catataggtt tgacaga
gct ggtgcaaatt atcataaaca caacacacct ggaacaagct tgcaaatacc t
agaggactt tataactaac attacaaata tttctcaaga aaccgttcac accaca
agac tttatggact ttctactttt aaggatgctc gacatgcggc agaaggagaa
atatatacca aactcaatca aaaaattgat gaatttgttc agctggctga ttatg
actgg accatggctg agtcagatgg gagagcaagt ggttatttaa tggatcttat
taattttctg agaagcatct ttcaagtgtt tacccatttg cctgggaaag ttgc
ccagac agcttgcatg tcagcctgcc aacatctgtc cacatcctta atgcagatg
c tactggacag tgagttaaag cagatcagca tgggagccgt gcagcagttt aac
ctcgatg tcatacagtg cgaattgttt gccagctctg agcctgtgcc aggattcc
aa ggggacaccc tgcagctggc cttcattgac ctcagacagc tccttgacct gt
ttatggtt tgggattggt ctacttacct ggctgactat gggcagccgg cttccaa
gta cctccgagtg aacccacacg cagccctcac tcttttggag aagatgaagg a
caccagcaa gaagaataac atattcgccc agttccggaa gaatgaccga gacaga
caga agctgataga gacagtggtg agacagctca gaggcttggt gactggtatg
tcccagcaca cgtagaccag acccatgcct gagtgcttct ctgtggccag cactg
gtcgt gagacaataa cttgtttaca gaagccaaaa actgtagtag aggaaagaca
ctgatgaggg cttaaacaag caatggcggc aaacatcatt tgtatggatt ttta
aatgac tgattactat tttatattta aaaatataac aacttttttc aattttaga
a gaaaagtcaa agtgtaatat ataatcccaa taaattgtgt acaaaactga ttg
caaatat taaaaaaaaa aaaaaa
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.