Help

DNAFORM Search Engine

Clone: 2410004I17

Plate Set: ZXVector: modified pBluescript SK(+)/modified Bluescript1 CloneGene
Plate:133
Row:L
Column:15
Institution:RIKEN
Collection:FANTOM
5' linker:1st-BS
3' linker:2nd-NX/X
Orientation:NA
Species:mouse
Accession:AK010391
Parent:NA
Stop codon:NA
Strain:C57BL/6J
Host:SOLR
Entrez:71988
Symbol:Esco2
MGI:1904702
NCBI definitionMus musculus ES cells cDNA, RIKEN full-length enriched library, clone:2410004I17 product:hypothetical protein, full insert sequence.
Sequenceaaaaaagacc tgaagaacag tcttctgtgg gatccactgc atgtactaac ttctt
gaaac agacaaatgt accgaaaaat attaattcca gagatacaaa taaaggagga
aaagaccagc tcgtcattga cgcaggtcag aaacattttg ggacgactgt gtgt
aagtct tgtggcatga tctatactgc ttccaaccct gaagacgaaa tacaacatc
t ccaacatcac caccgatttc tggaaggaat taaattcgtg ggctggaaaa gag
aacgggt agtagcagag ttttgggatg ggaagattgt gttggtcctg ccacgtga
tc caagttatgc catcaaaaag gtagaagatg tccaagaact tgtggatctg ga
attaggtt tccagcagac tgttcccgtg tgtccagaca aaaccaaaac cttcctc
ttt attgattaga agagagtagt tggatgttta attgcagaac ccatcgaaca g
gcctttcgg gtcctgtcag aaccaagtgc cagtaaagaa tgttctagag cttggc
ggtg ttcagatgta ccagaacctg caatttgtgg aataagtaga atctgggtct
tcagactaaa aagaaggaag cgcattgcaa gacgactggt tgacactgtc aggaa
ttgct tcatgtttgg ctgtttcctc agcactaatg aaattgcatt ttctgaccca
acaccagatg gcaaattatt tgcaaccaag tactgcaaca ccccaaatta cctt
gtatat aattttcata actaaagcca attgtaacca caaatctggt actatgtgg
g aaagttcagc tagatagaaa ctgattaatc gtagcagaat gaacatacta aga
ctgtgca catgtacata ctagtttttt tttctttata tgttaatttg ctgaggat
tg tttgggattc aaagaaaaaa agatctttgt atactttcta aattcttaat tt
tgaaaaac ttcacagcaa gatggctttt gcagaaactg ggctccttta taaggaa
tac atgaacacac ttttagacca tggttgtctc atgctccatc agtagactct a
aacaccggc tatgagctaa ctcctgaatt ccttatgtag caaccacttt acaagc
atat tgtagcagtc aagttgaaaa tacttaaaaa gtattttgaa tttctgatgt
gttaataaga taggaattat ctcatatcca tttatataaa ataattccat aatcc
cttag aaaattaatc aaaagcatac ttataaagtt taaggctatt tgccactgtt
atctgatttt ttaaaaaatt attacatgaa aatgctggta ggtaattgaa gtca
tgaatc agactaatgg acctaagaac ataatgacct tatggaatat ttgtacacc
t aaatgcactc agattttctg aaattggata ctagtttgta aaacagaaaa ttc
aggttgt tctaatcctt agaggtcatt aaactgatac ctggcatgag acataaag
ga agaggggttt ttttttgttt tgttttttgt attatagttt gttgtaaaat tg
gttcatct ttaatttgcc tgtaatactt ccaaaaatag tgaggaagta tttaaat
tat aattatgcaa gcattttaat gctattttct gtacaaaatc tctttaagtg t
tttattaaa agttttact
3' SequenceNA
5' SequenceNAHome cDNA Library DeepCAGE Service Clone Distribution

Powered by Japan Bioinformatics K.K.